C-Amsterdam

Reactie op advies inzake aanwijzing lokale publieke omroep

Wij, initiatiefnemers van C-Amsterdam, Anne-Mieke Semmeling en Mildred Roethof en de overige leden van ons geweldige team zijn verbaasd dat – ondanks de enorme berg energie en werk die wij er samen hebben ingestoken om er een succes van te maken – het college de concessie aan POA wil verlenen en concludeert dat samenwerking met POA/AT5 niet mogelijk is binnen het huidige budget en dat men dus in feite niet bereid is om een vernieuwende en inclusieve omroep neer te zetten.

Wij constateren dat er twee heel heldere en positieve rapporten liggen die een concessie voor C-Amsterdam ondersteunen. Het College permiteert zich spijtig genoeg af te wijken van rapporten van deze onafhankelijke partijen.

Belangrijke organisaties en personen hebben zich geschaard achter C- Amsterdam waaronder de Balie, de Filmacademie, Meervaart Studio en het Bijlmer Parktheater.

Wij hebben in de afgelopen maanden alles op alles gezet om samenwerking met POA/AT5 mogelijk te maken. Wie niet alleen de conclusies, maar ook tussen de regels van het rapport van de procesbegeleiders leest, begrijpt dat we gezamenlijk – ook naar objectieve maatstaven – ver zijn gekomen. De geformuleerde 17 uitgangspunten voor samenwerking zijn hier een tastbaar voorbeeld van.

Maar uiteindelijk komt het aan op politieke wil en de durf om door te pakken. Daar ontbreekt het aan, is onze nuchtere conclusie.

Terwijl dit niet in hun opdracht besloten lag, hebben de procesbegeleiders in het eindverslag een oneigenlijk oordeel geveld over onze organisatie, waar zij dit pikant genoeg niet doen over POA/AT5. De kwalificatie klopt naar onze mening niet en staat haaks op de conclusies uit de eerdere rapporten.

Samen met het professionele team (Jolanda Beyer, Paul Stork, Bert Kuizenga, Bart Römer, John Leerdam en vele anderen) hebben we alles op alles gezet, maar het is ons helaas niet gegund. Wij zijn nog steeds overtuigd van het feit dat we een prachtig en degelijk plan & organisatie hebben voor een innovatieve, toekomstbestendige inclusieve omroep voor Amsterdam waarin alle gezichten en geluiden van de stad zichtbaar en hoorbaar zijn.

Amsterdam, 2 juli

C-AMSTERDAM is de lokale omroep die staat voor diversiteit, inclusie en verbinding. De C (‘see’) staat voor het echte ‘zien’ van de diverse stad Amsterdam, de wijken en haar inwoners, waarbij het verbinden van Culturen middels Creatieve Communicatie en maatschappelijke Content hoog in het vaandel staat. C-AMSTERDAM staat voor de stad, is van de stad en wordt gemaakt voor en door alle Amsterdammers, dus ook door jou!

Amsterdam had 15 jaar geleden nog één van de meest vooruitstrevende lokale omroepen van Europa. C-AMSTERDAM vindt het tijd dat Amsterdam dit weer krijgt! Wij gaan voor een kwalitatieve zender met sterke programmering boven meerdere zenders die op herhaling moeten terugvallen. Wij brengen nieuws op een innovatieve manier waarbij fact checking door gedreven journalisten voorkomt dat er fake news wordt verspreid. C-AMSTERDAM programmeert vernieuwende programma’s met nieuwe talenten&gezichten, documentaires, reportages en pakkende (reality) formats. Wij zijn verhalenvertellers vanuit sociaal-maatschappelijke urgentie. Met oog voor verleden, heden en toekomst, C-AMSTERDAM zet steevast multimediaal in. Tv, radio en online vullen elkaar aan. Vol ambitie wil C-AMSTERDAM als nieuwe zendgemachtigde van Amsterdam de stad een fris en divers geluid geven.

Als C-AMSTERDAM eind maart 2019 de concessie aanvraag verzilvert zal zij middels pakkende content voor verdieping en verrijking zorgen voor alle Amsterdammers. De traditionele (oudere) tv-kijker zal weer aan de buis gekluisterd zitten terwijl jongeren ons zullen vinden op het digitale platform van C-AMSTERDAM.

Middels een alliantie met De Balie – het podium voor het vrije woord, debat, politiek en cultuur – en strategische samenwerking met toonaangevende organisaties zoals Studio West, De Nederlandse Filmacademie, Woodpack Design&Film agency en Productiebedrijf De Familie verstevigt C-AMSTERDAM haar aanbod aan de stad.

Wij geloven in een omroep die zich op alle denkbare media laat zien als een diverse, inclusieve omroep, rechtdoend aan alle inwoners van de stad. Hiermee willen wij als C-Amsterdam bijdragen aan onze mooie stad, die bruist en leeft, schuurt en knarst, ondernemend en vrij is, gebaseerd op een rijk verleden en klaar is voor de toekomst!