Marck Feller treedt toe tot het bestuur C-Amsterdam

Marck Feller

Sinds de beslissing van de raad in de zomer van 2019 hebben we een beetje op onze handen moeten zitten. Nu het proces een nieuwe fase is ingegaan willen we onze activiteiten weer opschalen. Om het bestuur te versterken hebben we een nieuw bestuurslid aangetrokken, Marck Feller. Marck is online video producent, heeft RTL4 Nieuws mede opgestart, en met zijn bedrijf Hart van Nederland voor SBS6 ontwikkeld en geproduceerd. Marck is sinds enkele maanden actief betrokken bij C-Amsterdam en per 18 februari officieel toegetreden tot het bestuur als vice-voorzitter.

Voor ons is het belangrijk dat iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij C-Amsterdam weet dat we nog steeds actief en ons inziens in de race zijn en dat we alle hulp en steun kunnen gebruiken om onze missie waar te maken. Mocht je meer willen weten, suggesties of ideeën hebben neem dan gerust contact met ons op.

Commissariaat voor de Media heeft vragen

Het bestuur van C-Amsterdam heeft kennis genomen van de brief van 27 januari jl. van het Commissariaat voor de Media aan de Amsterdamse gemeenteraad. Het Commissariaat vraagt hierin aan de gemeenteraad om voor 9 maart a.s. een nadere toelichting te geven op haar uitgebrachte advies, van juli 2019. In dit advies spreekt de gemeenteraad haar voorkeur uit voor Publieke Omroep Amsterdam (POA) als aanbieder van de lokale publieke media voor de periode 2019-2024. C-Amsterdam beschouwt deze vraag zeer als relevant. Kennelijk leven er twijfels bij het Commissariaat over het huidige advies. Wij wachten met bijzondere interesse de toelichting van de raad af. Zie ook het artikel in de NRC van 31-1-2020.

Reactie op advies inzake aanwijzing lokale publieke omroep

Wij, initiatiefnemers van C-Amsterdam, Anne-Mieke Semmeling en Mildred Roethof en de overige leden van ons geweldige team zijn verbaasd dat – ondanks de enorme berg energie en werk die wij er samen hebben ingestoken om er een succes van te maken – het college de concessie aan POA wil verlenen en concludeert dat samenwerking met POA/AT5 niet mogelijk is binnen het huidige budget en dat men dus in feite niet bereid is om een vernieuwende en inclusieve omroep neer te zetten.

Wij constateren dat er twee heel heldere en positieve rapporten liggen die een concessie voor C-Amsterdam ondersteunen. Het College permiteert zich spijtig genoeg af te wijken van rapporten van deze onafhankelijke partijen.

Belangrijke organisaties en personen hebben zich geschaard achter C- Amsterdam waaronder de Balie, de Filmacademie, Meervaart Studio en het Bijlmer Parktheater.

Wij hebben in de afgelopen maanden alles op alles gezet om samenwerking met POA/AT5 mogelijk te maken. Wie niet alleen de conclusies, maar ook tussen de regels van het rapport van de procesbegeleiders leest, begrijpt dat we gezamenlijk – ook naar objectieve maatstaven – ver zijn gekomen. De geformuleerde 17 uitgangspunten voor samenwerking zijn hier een tastbaar voorbeeld van.

Maar uiteindelijk komt het aan op politieke wil en de durf om door te pakken. Daar ontbreekt het aan, is onze nuchtere conclusie.

Samen met het professionele team (Jolanda Beyer, Paul Stork, Bert Kuizenga, Bart Römer, John Leerdam en vele anderen) hebben we alles op alles gezet, maar het is ons helaas niet gegund. Wij zijn nog steeds overtuigd van het feit dat we een prachtig en degelijk plan & organisatie hebben voor een innovatieve, toekomstbestendige inclusieve omroep voor Amsterdam waarin alle gezichten en geluiden van de stad zichtbaar en hoorbaar zijn.

Terwijl dit niet in hun opdracht besloten lag, hebben de procesbegeleiders in het eindverslag een oneigenlijk oordeel geveld over onze organisatie, waar zij dit pikant genoeg niet doen over POA/AT5. De kwalificatie klopt naar onze mening niet en staat haaks op de conclusies uit de eerdere rapporten.

C-Amsterdam doet opnieuw poging tot samenwerking met POA

PERSBERICHT | C-AMSTERDAM

Na eerdere pogingen van C-Amsterdam om tot een samenwerking te komen met POA/AT5 gaat C-Amsterdam opnieuw aan tafel met de huidige concessiehouder. Dit keer met twee door wethouder Meliani aangewezen procesbegeleiders en een heldere opdracht: te komen tot een gezamenlijk plan voor een toekomstbestendige publieke omroep voor Amsterdam op tv, radio en online.

Lees hier het volledige persbericht…

C-Amsterdam Steunbetuiging

Wij geloven in een zender die zich in alle denkbare media laat zien als een gevarieerde, inclusieve omroep, die alle inwoners van de stad rechtvaardigt. Hiermee willen wij als C-Amsterdam bijdragen aan onze mooie stad, die bruisend en levendig is, schuurt en kraakt, ondernemend en gratis is, gebaseerd op een rijk verleden en klaar voor de toekomst!

Om dit te realiseren, hebben we jou nodig! Wilt u onze ondersteuningsverklaring ondertekenen? Dan kunt u uw naam invullen op het formulier.

Wil je echt dat Amsterdam onze C-Amsterdam-ondersteuning via sociale media ‘ziet’. Klik en deel!

Continue reading “C-Amsterdam Steunbetuiging”