Bestuur

Het bestuur van Stichting Toon Beeld Lokale Omroep Amsterdam heeft als Station Call de naam C-Amsterdam gekozen. Deze naam is gekozen voor de omroep en bijbehorende kanalen. Het bestuur van de stichting is voornemens op het moment dat C-Amsterdam de concessie wordt verleend, binnen de stichting een BV in volledig eigendom op te richten te uitvoering van de taken. Om transparantie en deugdelijk bestuur te garanderen zal een van de huidige bestuurders, Mildred Roethof, het bestuur verlaten om binnen de genoemde BV de rol als inhoudelijk en creatief verantwoordelijke op zich te nemen. Daarnaast zorgt het bestuur tijdig voor een aanvulling van deze aanvraag met een passend huishoudelijk reglement en redactiestatuut.

Anne-Mieke Semmeling
Voorzitter
Suzanne van Kordelaar
Penningmeester
Anne-Marie Keijzer
Secretaris
Mildred Roethof
Algemeen bestuurslid