Commissariaat voor de Media heeft vragen

Het bestuur van C-Amsterdam heeft kennis genomen van de brief van 27 januari jl. van het Commissariaat voor de Media aan de Amsterdamse gemeenteraad. Het Commissariaat vraagt hierin aan de gemeenteraad om voor 9 maart a.s. een nadere toelichting te geven op haar uitgebrachte advies, van juli 2019. In dit advies spreekt de gemeenteraad haar voorkeur uit voor Publieke Omroep Amsterdam (POA) als aanbieder van de lokale publieke media voor de periode 2019-2024. C-Amsterdam beschouwt deze vraag zeer als relevant. Kennelijk leven er twijfels bij het Commissariaat over het huidige advies. Wij wachten met bijzondere interesse de toelichting van de raad af. Zie ook het artikel in de NRC van 31-1-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *