Reactie op advies inzake aanwijzing lokale publieke omroep

Wij, initiatiefnemers van C-Amsterdam, Anne-Mieke Semmeling en Mildred Roethof en de overige leden van ons geweldige team zijn verbaasd dat – ondanks de enorme berg energie en werk die wij er samen hebben ingestoken om er een succes van te maken – het college de concessie aan POA wil verlenen en concludeert dat samenwerking met POA/AT5 niet mogelijk is binnen het huidige budget en dat men dus in feite niet bereid is om een vernieuwende en inclusieve omroep neer te zetten.

Wij constateren dat er twee heel heldere en positieve rapporten liggen die een concessie voor C-Amsterdam ondersteunen. Het College permiteert zich spijtig genoeg af te wijken van rapporten van deze onafhankelijke partijen.

Belangrijke organisaties en personen hebben zich geschaard achter C- Amsterdam waaronder de Balie, de Filmacademie, Meervaart Studio en het Bijlmer Parktheater.

Wij hebben in de afgelopen maanden alles op alles gezet om samenwerking met POA/AT5 mogelijk te maken. Wie niet alleen de conclusies, maar ook tussen de regels van het rapport van de procesbegeleiders leest, begrijpt dat we gezamenlijk – ook naar objectieve maatstaven – ver zijn gekomen. De geformuleerde 17 uitgangspunten voor samenwerking zijn hier een tastbaar voorbeeld van.

Maar uiteindelijk komt het aan op politieke wil en de durf om door te pakken. Daar ontbreekt het aan, is onze nuchtere conclusie.

Samen met het professionele team (Jolanda Beyer, Paul Stork, Bert Kuizenga, Bart Römer, John Leerdam en vele anderen) hebben we alles op alles gezet, maar het is ons helaas niet gegund. Wij zijn nog steeds overtuigd van het feit dat we een prachtig en degelijk plan & organisatie hebben voor een innovatieve, toekomstbestendige inclusieve omroep voor Amsterdam waarin alle gezichten en geluiden van de stad zichtbaar en hoorbaar zijn.

Terwijl dit niet in hun opdracht besloten lag, hebben de procesbegeleiders in het eindverslag een oneigenlijk oordeel geveld over onze organisatie, waar zij dit pikant genoeg niet doen over POA/AT5. De kwalificatie klopt naar onze mening niet en staat haaks op de conclusies uit de eerdere rapporten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *